Anatomia si fiziologia omului online dating

Hippocrate (460-375 îen), considerat părintele medicinei, a folosit ca principală metodă observația directă, și pe baza acesteia a formulat și susținut teoria umorală care, deși falsă din punct de vedere științific, a avut marele merit de a pregăti terenul Endocrinologiei moderne: "..este, ca destin, urmașul celor patru umori..." Aristotel (384-322 îen), tutorele și mentorul lui Alexandru cel Mare, a formulat primele noțiuni de embriologie și de anatomie comparată, descriind embrionul de găină și lichidul spermatic.În secolul II en, Galenus din Pergam, medicul lui Marcus Aurelius folosește metoda disecției experimentale, face prima clasificare sistematică a oaselor și articulațiilor, descrie duramater și piamater și face unele referiri la alantoidă, amnios și placentă.

Fondatorul anatomiei moderne este Andreas Vesalius (1514-1564).Cu Galenus se încheie perioada de înflorire și de evoluție rapidă a științelor medicale în spațiul european.Urmează aproximativ 14 secole de declin, corespunzătoare epocii de dominație creștină și asanării valorilor antichității.Anatomia varstelor - studiaza particularitațile de varsta survenite in decursul vieții omului.Ca etalon se ia anatomia copilului și anatomia varstnicilor ( gerontologia ).

Leave a Reply